EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Społeczność

Platforma IDEA ma za zadanie służyć społeczności internetowej.

Zaangażowanie partnerów inicjatywy ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia wpływu i wartości Projektu IDEA. Partnerzy w nagrodę za ich zaangażowanie i wkład będą widoczni we wszystkich działaniach projektu (w szczególności w zakresie upowszechniania efektów) oraz otrzymają priorytetowy dostęp do wyników projektu i wyróżnienie na platformie OER.

Krzysztof Ta?cula

Fundacja PRZEkarpacie to instytucja otoczenia biznesu z Podkarpacia, instytucja szkoleniowa, ktra promuje ide? "noszenia si? z pomys?em na biznes" - rozwijania pomys?w na startupy, g?wnie technologiczne-cyfrowe oraz proaktywnych post...
Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Projekt został ufundowany w ramach wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa wraz z jej zawartością odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jej autorów, a Komisja Europejska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszonych na niej informacji.