EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Course
DIGITALNE VJEŠTINE BRENDIRANJA START-UP TVRTKI
Feedback form    |       Play Audio    |    Download content: / /


Razvijanje strategije brenda

UvodClick to read  

Na kraju ovog modula moći ćete:

• Definirati brend, prepoznati njegove elemente i istaknuti svrhu brenda
• Objasniti elemente tržišne vrijednosti brenda
• Raspravljati o elementima identiteta brenda
• Utvrditi uspješan način razlikovanja brendova
• Kritički procijeniti brendirani sadržaj i brend storytelling
• Razlikovati društvene platforme koje organizacije koriste za privlačenje kupaca
• Objasniti elemente uspješne kampanje na društvenim mrežama
 
Što je brend?Click to read  

Brend je “ime, pojam, znak, simbol, oblik ili njihova kombinacija, čija je namjena identificiranje proizvoda i/ili usluga jednog proizvođača ili skupine proizvođača te njihovo razlikovanje od proizvoda konkurencije.”

American Marketing Association (AMA)

 

Brend vs. proizvod

Brend je proizvod koji se razlikuje od ostalih proizvoda koji zadovoljavaju istu potrebu.

 

Elementi brendaClick to read  

… su različite komponente brenda koje pomažu prepoznati ga i razlikovati od drugih:

• ime
• logo
• simboli
• znakovi
• slogani
• pakiranje
• mrežne adrese (URLs)

Ključ brendiranja je da potrošači uočavaju razlike među brendovima u kategoriji proizvoda.

Šest kriterija za odabir elemenata brendaClick to read  
Identitet brendaClick to read  

Skup elemenata brenda čini identitet brenda; to je doprinos svih elemenata brenda svijesti i imidžu.

Jedinstvenost identiteta brenda ovisi o mjeri u kojoj su elementi brenda dosljedni

Svrha brendaClick to read  

• Osnovni razlog postojanja tvrtke

Identitet tvrtke na tržištu

• Način razlikovanja brenda od konkurentskih brendova

Dodana vrijednost potrošačima i društvu

 
Poslovne prednosti svrhe brendaClick to read  

• Povezivanje s potrošačima putem različitih dodirnih točaka
• Stvaranje emocionalne veze i dubljeg odnosa
Pamtljivost i izdvajanje brenda od konkurenata
• Povećana snaga brenda
 
Primjeri svrhe brendaClick to read  
Tržišna vrijednost brendaClick to read  

vrijednost brenda određena potrošačevom percepcijom brenda

… sastoji se od marketinških učinaka koji se mogu na jedinstven način pripisati brendu

dodana vrijednost koju imaju brendirani proizvodi i usluge

Konkurentske prednosti visoke tržišne vrijednosti brendaClick to read  

Smanjeni marketinški troškovi zbog veće svijesti o brendu i odanosti brendu od strane potrošača 

Pregovaračka moć

Skuplji proizvodi zbog percepcije više kvalitete

Jednostavnost uvođenja novih proizvoda na tržište pod istim imenom brenda

Svijest o brendu Click to read  

• Sposobnost potrošača da prepozna brend pod različitim uvjetima
”Sposobnost potencijalnog kupca da prepozna ili se sjeti da je brend dio određene kategorije proizvoda”
 
• Dva aspekta:
Prepoznatljivost brenda
Sjećanje na brend 
Asocijacija na brendClick to read  

• Sve što kupci povezuju sa svojim omiljenim brendom:

reklame brenda
izlozi brenda u prodavaonicama
percepcija kvalitete
interakcija sa zaposlenicima
percepcija cijene
 
Odanost brenduClick to read  

Pozitivan stav prema brendu koji rezultira preferencijom tog brenda u odnosu na konkurentske brendove u toj kategoriji proizvoda

• Tri razine:
Prepoznavanje brenda
Preferencija brenda
Inzistiranje na brendu 
 
Percipirana kvalitetaClick to read  

Percipirana kvaliteta je nematerijalni, sveukupni osjećaj za brend.

Percipirana kvaliteta je percepcija potrošača o ukupnoj kvaliteti brenda.

Percipiranja kvaliteta može se definirati kao percepcija potrošača o ukupnoj kvaliteti ili superiornosti proizvoda ili usluge s obzirom na njegovu svrhu i u odnosu na druge proizvode ili usluge.
Pozicioniranje brendaClick to read  

… objašnjava jedinstvenost brenda, po čemu se razlikuje od konkurenata i kako se brend percipira u svijesti potrošača.

 

Stvaranje identiteta brenda

Identitet brendaClick to read  
Sustav identiteta brendaClick to read  
Okvir identiteta markeClick to read