EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Usavršavanje

Ishod br. 3 (O3) glavni je rezultat IDEA projekta, a sastoji se od tzv. „IDEA Toolkit“ koji sadrži smjernice, skup studija slučaja, najbolje prakse i naučene lekcije, popise za provjeru, skup preporuka i alata za oblikovanje, uspostavljanje i podučavanje digitalnog poduzetništva u visokom obrazovanju.

Trenutno ne postoje OER resursi za usavršavanje osoblja u visokom obrazovanju i studenata za digitalno poduzetništvo. IDEA je inovativna jer ispunjava prazninu u načinu identificiranja i promicanja poduzetništva među studentima. IDEA alati su inovativni jer će proizlaziti iz prve takve analize i pregleda stanja za identifikaciju dinamike digitalnog poduzetništva u visokom obrazovanju.
Izolirane inicijative provode se fragmentirano (izvan "okvirnog" pristupa), izolirano (svako visoko učilište ima svoj pristup, sustav i alate) i u velikoj mjeri "slučajno" (bez jasne strateške vizije ili na temelju "empirijskih" dokaza o tome što djeluje, a što ne).


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Ovaj je projekt financiran uz potporu Europske komisije. Ova internetska stranica i njezin sadržaj odražavaju isključivo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija koje se nalaze na njima.