EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Course
Digitalne vještine za upravljanje startup financijama
Feedback form    |       Play Audio    |    Download content: / /


Ciljevi

UvodClick to read  

Na kraju ovog modula moći ćete:

Diskutirati o tradicionalnim izvorima financiranja poslovanja.
Predstaviti i utvrditi inovativne izvore startup financiranja.
Izvršiti analizu prednosti i nedostataka korištenja različitih oblika financiranja poslovanja.
Prilagoditi oblik financiranja predloženom poslovnom poduhvatu.
TRADICIONALNI IZVORI FINANCIRANJAClick to read  

Osobna štednja

U početnoj fazi poslovanja, kada je rizik od poslovnog neuspjeha velik.
Najočitiji izvor financiranja poslovanja, posebno za startup.
Ova vrsta kapitala naziva se vlastitim kapitalom, ali ne znači da njegovo korištenje nema troška.
Ponekad je potrebna kao vrijednosni papir prilikom prijave za vanjsko financiranje.
Privatni kapitalClick to read  

Financijski doprinos vlasnika poduzeća, partnera ili dioničara.
Vlasnici samostalno odlučuju u kojem će se dijelu i za koja sredstva dodijeliti.
Često je skuplji izvor financiranja od stranog kapitala (npr. zajam), ali jedini koji se može koristiti.
Korištenje vlastitog kapitala tretira se kao ulaganje, a ne kao obveza (u slučaju duga).
Trošak privatnog kapitalaClick to read  

Kao i svaki drugi kapital, ima cijenu.
Trošak se obično identificira s takozvanim alternativnim troškovima - mogućnostima ili propuštenim prilikama, tj. stopom povrata koja bi se očekivala da je isti uložen u drugu najbolju moguću alternativu.
Zbog rizika da se ne povrati uloženi kapital - trošak je relativno veći nego za strani kapital (u slučaju mogućeg bankrota - vjerovnici poduzeća imaju prioritet u povratu sredstava, a vlasnici su na samom kraju).
Prednosti i nedostatci privatnog kapitalaClick to read  
Strani kapitalClick to read  

Kapital stavljen u upotrebu za razdoblje određeno u ugovoru.
Ima dodatne troškove - kamate.
Poduzeće ga tretira kao obvezu koja bi se trebala vratiti zajmodavcu nakon završetka ugovora, zajedno s dodatnim naknadama (prema kamatnoj stopi zajma).
Prednosti i nedostatci stranog kapitalaClick to read  
Prva linija financiranjaClick to read  

Osnivači, obitelj, prijatelji i drugi vjeruju u uspjeh inicijative.
Prema istraživanju koje je proveo OECD, ovo je, nakon vlastite ušteđevine, najpopularniji izvor startup financiranja bez obzira na skupinu ispitanika (spol, dob, obrazovanje itd.)
Glavni cilj - pokazati da poduzetnik vjeruje u svoju ideju, osim toga, njegova obitelj i prijatelji spremni su riskirati i uložiti u razvoj ideje.
Takva bi se ulaganja trebala vršiti s jednakom pažnjom i formalnošću kao i za vanjske ulagače.
Prednost:
niži troškovi posuđenog kapitala nego u formalnim izvorima financiranja.
Nedostatak:
rizik od nesporazuma, potreba za povratom udjela u poduzeću ili raspodjelom dobiti.
 
Vanjski izvori financiranja – bankarski krediti Click to read  

Vjerojatno najstariji tradicionalni izvor financiranja poslovnih poduhvata.
Kredit ≠ zajam

Bankovne zajmove odobravaju samo banke u svrhu   navedenu u ugovoru i uzimajući u obzir odredbe  Zakona o bankama.

Zajmovi - druge institucije (ne samo financijske),   uzimajući u obzir odredbe građanskog prava.

Što je politika kredita?Click to read  

Banke, kao dio svoje politike, pokušavaju eliminirati investicijske rizike, što u praksi znači da se situacija osobe/institucije koja podnosi zahtjev za kreditom strogo procjenjuje.
Svaka banka ima svoju kreditnu politiku prilagođenu trenutnoj situaciji u gospodarstvu, tržišnim propisima, kao i aktivnostima konkurenata.
Svaka banka analizira kreditni rizik prema vlastitoj strategiji, a samostalno određuje zahtjeve za kreditnom sposobnošću.
Kao i svako poduzeće, banke također često definiraju ciljnu skupinu klijenata i razvijaju financijske proizvode za tu skupinu.
Banke, međutim, ne mogu slobodno diktirati cijene, jer su sve aktivnosti tih institucija regulirane nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a.
Što je kreditna sposobnost?Click to read  

Kreditna sposobnost je sposobnost otplate potencijalnog duga (kredit/zajam s kamatama i ostalim naknadama).

 

Prilikom prijave za bankovni zajam, potrebno je pokazati odgovarajuću kreditnu povijest, često i kolaterala (npr. nekretnine). Zbog toga startupi imaju poteškoća s dobivanjem kredita od banke.

Kreditna sposobnost i potrebni dokumenti?Click to read  

Poduzeće koje traži kredit mora instituciji predočiti registracijske i financijske dokumente, poput bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaja o novčanom tijeku, kao i dokumente o ispunjavanja obveza prema javnim i pravnim institucijama (porezni ured, doprinosi za socijalno osiguranje ).
Fizičke osobe trebaju predstaviti profil pouzdanog zajmoprimca, uključujući izjave o kreditnim obvezama, kao i iznos ostvarenog dohotka.
Advantages and disadvantages of bank loan financingClick to read  

Advantages:

•banking products adapted to the size and nature of the company [offers addressed to the company]
•the possibility of receiving the so-called investment loan for more complex investments
•receiving an opinion about our project from the bank
•previously known financing costs

Disadvantages:

•the need to secure the loan value
•the need to have an appropriate credit history
•the need to maintain financial liquidity at an appropriate level
Vanjski izvori financiranja - državne potporeClick to read  

Državne potpore su novac koji država daje poduzeću kako bi mu pomogla proširiti poslovanje kroz određeno vrijeme.

Bespovratna sredstva su financijska sredstva koja se mogu koristiti (ovisno o programu) za pokretanje posla, razvoj novog proizvoda ili kupnju potrebne opreme.

Najveća prednost subvencije je činjenica da se radi o bespovratnoj pomoći, tj. nije je potrebno vratiti niti platiti kamate na primljeni iznos.

Često izuzetno dugotrajan i složen postupak

Potrebno uzeti u obzir da ideja možda neće dobiti podršku

Bespovratna sredstva mogu se usmjeriti na uske specijalizacije, tržišne niše, što može otežati dobivanje bespovratnih sredstava ili čak pronalaženje programa u kojem projekt može biti kvalificiran za ocjenu.

Primanje subvencije povezano je s potrebom namirenja dodijeljenog novca, postoje kriteriji potrošnje za primljena sredstva koji se moraju strogo nadzirati.

Potpora se obično dodjeljuje određenom projektu, a manje takozvanom "pokretanju".

Ovisno o programu, poduzeće mora pripremiti skup različitih dokumenata, uključujući poslovni plan (kao dokument koji prikazuje višedimenzionalne pretpostavke poduhvata), i opis same ideje.

Detaljni koraci i zahtjevi za prijavu za bespovratna sredstva se razlikuju od programa do programa.

Osnovni koraci koje treba slijediti prilikom prijave za financiranje iz državnih potpora:

Pažljivo čitanje i razumijevanje zahtjeva tijela koje dodjeljuje donaciju.

Utvrditi je li ovo financiranje prikladno za vašu ideju.

Pripremite vrlo detaljan opis projekta, svrhu i kako će subvencije utjecati na njegovo postizanje.

Zapišite podatke o poduzeću, njegovim predstavnicima koji se prijavljuju za financiranje - iskustvo, znanje, vještine - posebno u području budućeg ulaganja, kao i povijest poduzeća na tržištu.

Razdoblje vrednovanja i provedbe projekta - troškovi provedbe projekta i iznos tražene potpore, vrijeme provedbe

 

 

 

Prednosti i nedostaci financiranja - državne potporeClick to read  
Vanjski izvori financiranja- startup zajmoviClick to read  

Postoje nacionalni programi koji nude zajmove za pružanje financijske pomoći ljudima svih dobnih skupina da bi započeli ili razvili posao koji na tržištu djeluje ne duže od godinu dana.
Uz financijsku potporu, takvi programi pružaju i podršku u vezi sa sadržajem.
U kontekstu sredstava iz EU-a razvijaju se programi koje provode lokalne samouprave ili druge institucije koje nude zajmove po povlaštenim uvjetima, često usmjerene na određene skupine budućih poduzetnika.
Prednosti i nedostatci financiranja – Startup zajmoviClick to read  
Vanjski izvori financiranja– Lokalne institucije/poduzetničke agencije (lokalne vlasti)Click to read  

Mogućnosti za financijsku potporu na lokalnoj razini.
Mnoge lokalne vlasti stvaraju jedinice čiji je zadatak podržati lokalno poduzetništvo - ako ne ponude financiranje, zasigurno će imati uredski prostor za poduzetnike početnike ili će navesti druge lokalne izvore financijske potpore.
Crowdfunding (grupno financiranje)

Što je crowdfunding?Click to read  

Što je crowdfunding?

Crowdfunding je oblik financiranja različitih vrsta projekata od strane zajednice koja se organizira ili će biti organizirana oko tih projekata;

Projekt se financira velikim brojem malih, jednokratnih uplata osoba koje su zainteresirane za projekt;

 

Donacijski crowdfunding (1)

je crowdfunding temeljen na donacijama. To je situacija u kojoj ljudi doniraju novac određenoj kampanji, poduzeću ili osobi i ne dobivaju ništa zauzvrat.

 

Dužnički crowdfunding (2)

Temelji se na zajmovima koji su oblik crowdfundinga. Novac založen od sponzora je zajam i mora se vratiti s kamatama u određenom roku.

 

Nagradni crowdfunding (3)

događa se kada donatori (ljudi koji financijski podržavaju određeni projekt) dobiju nešto zauzvrat za svoju donaciju (npr. proizvod, vaučer za njegovu kupnju po sniženoj cijeni itd.)

 

Kapitalni crowdfunding (4)

omogućuje davanje dionica u zamjenu za financiranje.

Ove su vrste donacija ulaganje u kojem njezini sudionici dobivaju udjele u poduzeću na temelju vrijednosti osiguranog financiranja.

 

Kada izabrati crowdfunding? (1/2)

Kada poduzetnik želi financirati jedan projekt (crowdfunding se ne tretira kao trajno financiranje poslovanja);

Kada subjekt ima i razvije poslovni model te zna kako će proizvoditi i distribuirati svoje proizvode / usluge;

Kada se crowdfunding tretira kao vrsta pretprodaje zahvaljujući kojoj možete unaprijed prikupiti novac za ponudu koja će se proizvesti i ući na tržište;

 

Kada izabrati crowdfunding? (2/2)

Kada poduzetnik planira popularizirati projekt putem crowdfundinga i vjeruje u marketinšku vrijednost ove vrste kampanje;

Kada je subjekt svjestan da ovu vrstu financiranja nije lako nabaviti - samo se profesionalni poduzetnici mogu nositi s pritiskom vremena i tisuća ulagača.

 

Izabrane prednosti i nedostatci crowdfundinga Click to read  
Činitelji uspjeha crowdfunding projekata Click to read  

  Činitelji uspjeha crowdfunding projekata (1/2)

1. Odabir prave (projektu prilagođene) platforme za crowdfunding.

2. Postavljanje realnog cilja (npr. iznos očekivanog financiranja) kao i trajanje kampanje.

3. Razvoj marketinških materijala (po mogućnosti prilagođenih i sadržajno dorađenih).

4. Priprema niza diferenciranih nagrada prema razini dodijeljenih sredstava.

 

Činitelji uspjeha crowdfunding projekata (2/2)

5. Širenje informacija o kampanji najprije među obitelji i prijateljima, a zatim u vanjskom okruženju.

6. Održavanje kontakta s ljudima koji su izvršili plaćanja tijekom crowdfunding kampanje, ali i nakon njenog završetka.

 

RIZIČNI KAPITAL (VENTURE CAPITAL)

Rizični kapital - definicijaClick to read  

Rizični kapital je oblik srednjoročnog ulaganja u dionice poduhvata u ranoj fazi njegovog razvoja. Veliki rizik povezan s investicijom kompenzira se većom očekivanom stopom povrata ulaganja. Rizični kapital jedan je od specijaliziranih segmenata tržišta privatnog kapitala.

Povijest početaka rizičnog kapitalaClick to read  

1. Rizični kapital u srednjem vijeku
2. Rizični kapital tijekom prve industrijske revolucije
3. Rizični kapital nakon Drugog svjetskog rata
4. Rizični kapital 70-ih godina XX. stoljeća
5. Rizični kapital 80-ih godina XX. stoljeća i poslije
Suština rizičnog kapitalaClick to read  

Fondovi rizičnog kapitala traže perspektivne početnike ili ljude s inovativnom idejom. Nakon pronalaska odgovarajućeg subjekta, u zamjenu za udjele u njemu, oni osiguravaju kapital koji omogućuje tom subjektu da započne i razvija svoje poslovanje. Fondovi rizičnog kapitala najčešće ne kupuju većinski udio u subjektu. Njihova svrha nije preuzimanje ili upravljanje takvim subjektom.

Fond ulaže kapital u srednjem roku.

 

Faze razvoja poduzeća i kapitalna obveza fondova rizičnog kapitalaClick to read  

1. Faza sjemena
2. Startup faza
3. Faza razvoja
4. Faza širenja
5. Faza ulaska strateškog investitora ili izlaska u javnost
Prednosti i nedostatci rizičnog kapitalaClick to read  
Rizični kapital u praksiClick to read  

Mnoga poduzeća, trenutno giganti na svjetskom tržištu, profitirala su od ove vrste podrške

Rizični kapital su, između ostalih, koristili:

 

Google, Facebook, Apple, Amazon, Twitter, Gupon, Intel, Microsoft, Hewlett, Packard, Compaq, Lotus, Xerox

POSLOVNI ANĐELI

Tko su poslovni anđeli? Click to read  

to su privatni investitori (obično s velikim poslovnim iskustvom) koji ulažu u poduzeća u njihovim ranim fazama razvoja, a zauzvrat se pretplaćuju na njihove udjele ili dionice;

 

Proces financiranja projekta (1/2)

Faza br. 1 - Prijava poduzetnika na mrežu poslovnih anđela s konceptom poslovnog projekta.

Faza br. 2 - Početna analiza prijavljenog projekta (i u slučaju pozitivne ocjene, prezentacija poslovnog plana projekta).

Faza br. 3 - Prihvaćanje poslovnog plana rezultira preporukom projekta za financiranje i uključuje prezentaciju cjelokupnog koncepta projekta ili pitching.

 

Proces financiranja projekta (2/2)

Faza br. 4 - Uključuje pregovaranje o uvjetima suradnje, kao i dubinske poslovne analize prijavljenog koncepta projekta.

Faza br. 5 - Nakon dogovora obje strane, potpisuje se ugovor i poslovni anđeo plaća fiksni iznos za prijenos dijela dionica.

 

 

Prednosti i nedostatci financiranja od strane poslovnih anđelaClick to read  
Poslovni anđeli u praksiClick to read  

Kada želite dobiti poslovnog anđela, morate obratiti pažnju na nekoliko stvari koja određuju vaš uspjeh:
1. Morate znati kojeg investitora tražite.
2. Tražite u blizini kuće.
3. Web, web i - opet - web.
4. Shvatite da anđeli rijetko lete sami.
5. Iskoristite usluge povezivanja poslovnih anđela s investitorima dostupne na Internetu.
6. Napori u „lovu“ na poslovnog anđela vrijede, a razmjeri ukupnih koristi nadilaze financijske koristi.
STARTUP AKCELERATORI

Što su startup akceleratori?Click to read  

Akceleratorski programi, poznatiji kao akceleratori, podupiru poduzeća u najranijim fazama razvoja. Ponekad su njihovo područje interesa ljudski timovi koji već imaju razvijen proizvod ili uslugu koji namjeravaju komercijalizirati. Pomoć može uključivati ​​i financiranje, ali i značajnu potporu u području npr. prava, računovodstva, marketinga ili upravljanja. Inkubatori također mogu pružiti subjektima potreban prostor i infrastrukturu u obliku uredskog prostora, opreme ili uredskog materijala

Vrste startup akceleratoraClick to read  

1. Akceleratori kojima upravljaju investicijski fondovi
2. Korporativni akceleratori
3. Javni (EU, vladini ili lokalni) akceleratori i oni koje su stvorile nevladine institucije
4. Akademski akceleratori
Činitelji izbora odgovarajućeg akceleratoraClick to read  

1. Vrijednost startup portfelja određenog akceleratora
2. Veličina početnog portfelja određenog akceleratora
3. Opstanak startupa
4. Zadovoljstvo subjekata koji su imali suradnju s akceleratorom
Prednosti i nedostatci startup akceleratoraClick to read  
Startup akceleratori u praksiClick to read  

U svijetu postoji ogroman broj startup akceleratora. Ispod su neka od najvećih poduzeća u terminima financiranja i broja usluženih subjekata.

 

Y Combinator, Techstars, 500startups, AngelPad, Seedcamp, DreamIT Ventures

PODUZETNIČKI INKUBATORI

Što su poduzetnički inkubatori?Click to read  

• Poduzetnički inkubatori su institucije različitih pravnih oblika, čija je svrha podržati poduzetništvo u početnoj fazi.
• Glavne ciljne skupine koje imaju koristi od potpore koju pružaju inkubatori su poduzetnici, mladi i studenti, kao i drugi akteri društva.
• Inkubatori trebaju pridonijeti korištenju intelektualnog potencijala, vještina i znanja lokalne zajednice, donoseći nova rješenja koja se mogu prilagoditi vanjskom okruženju i na temelju njih graditi posao.
• U slučaju inkubatora koji nisu aktivni događa se  da je opseg aktivnosti poduzetničkih inkubatora povezan samo s radnim prostorom.
 

* Potrebno je naglasiti i da se neki inkubatori fokusiraju na određena područja gospodarstva.

 

• U inkubatoru se može raditi na pretpostavkama projekta prije predloženog rješenja.
• Pojam poduzetnički inkubator se naizmjenično koristi s pojmom poduzetnički akcelerator, međutim, treba naglasiti da se, unatoč sličnim pretpostavkama djelatnosti, ove ustanove razlikuju u ciljnoj skupini koja se definira ovisno o stupnju napretka poduzeća.
• To nije samo prostor za rad, već i okruženje - materijalna, pravna i računovodstvena podrška.
• Postoje i inkubatori koji pružaju pravnu osobnost poduzetniku, istovremeno dopuštajući slobodu donošenja poslovnih odluka.
Prednosti i nedostatci – Poduzetnički inkubatoriClick to read  
BOOTSTRAPPING (Financiranje iz vlastitih sredstava)

Što je boostrapping? Click to read  

Bootstrapping je metoda koja opisuje financiranje početnih aktivnosti isključivo vlastitim sredstvima poduzetnika, a temelji se na vrlo rigoroznom pristupu upravljanju troškovima i likvidnošću.

Bootstrapp i boostrapping

Izraz "bootstrap" označava poduzetnika koji, u vezi s djelatnošću kojom se bavi, ne koristi nikakvo vanjsko financiranje ili je udio ove vrste financiranja u gospodarskoj djelatnosti vrlo malen;
Strategija podizanja na vlastite noge Click to read  

 Strategija podizanja na vlastite noge (1/2)

Bootstrapping strategija se temelji na sljedećim karakteristikama

Poslovni model mora biti prilagođen glavnim konceptualnim pretpostavkama i okviru bootstrapinga;

Odlučnost za prikupljanje vlastitih sredstava koja predstavljaju osnovni izvor financiranja poslovanja;

Naglasak na relativno brzom pokretanju prodaje koja omogućuje stvaranje vlastitih financijskih sredstava;

Posvećivanje posebne pažnje proizvodima i uslugama s visokim maržama;

Strategija podizanja na vlastite noge (2/2)

Ostavka zbog angažiranja radnih resursa u toj aktivnosti;

Obraćanje pažnje na kontrolu stope rasta poduzeća u fazi njegovog pokretanja;

Usredotočavanje na maksimiziranje novčanog tijeka umjesto na dobit tvrtke;

Zasnivanje poslovnog modela na provjerenim operativnim tehnikama.

 

Upravljanje gotovinom Click to read  

 Upravljanje gotovinom (1/2)

To je jedan od najvažnijih elemenata bootstrappinga. Radnje poduzete na ovom području uključuju:

Koncentracija aktivnosti na novčane prihode ili prihode s odgođenim uvjetima plaćanja;

Korištenje faktoringa u odnosu na prihode s produljenim rokovima plaćanja,

Pregovaranje o najdužim uvjetima plaćanja za kupljenu opremu, usluge, proizvode itd.,

 

Upravljanje gotovinom (2/2)

Nema angažiranja radne snage u provedenoj aktivnosti;

Posvećivanje posebne pozornosti kontroli stope rasta poduzeća u fazi njegovog pokretanja;

Usredotočivanje na maksimimizaciju novčanog tijeka umjesto na profite tvrtke;

Zasnivanje poslovnog modela korištenjem dokazanih operativnih tehnika.

 

Smanjenje troškova Click to read  

Smanjenje troškova (1/2)

Smanjenje troškova u bootstrappingu se vrši poduzimanjem sljedećih radnji:
korištenje jeftinog poslovnog prostora, uključujući zajedničke prostore,
kupnja rabljenog namještaja (za potrebe opremanja, npr. ureda) ili namještaja na prodaji po cijeni mnogo nižoj od tržišne,
stavljanje naglaska na smanjenje marketinških troškova kao i PR aktivnosti,
 

Smanjenje troškova (2/2)

razvoj web stranice tvrtke na temelju besplatnih predložaka (npr. WordPress),
izbjegavanje troškova povezanih s provođenjem aktivnosti koje uključuju zapošljavanje,
ako je potrebno koristiti pravne usluge - smanjenje njihovih troškova,
poduzimanje aktivnosti usmjerenih na smanjenje troškova računovodstvenih usluga.

 

 
Karakteristike institucija za financiranje razvoja zajedniceClick to read  

Institucije za financiranje razvoja zajednice su privatne financijske in-stitucije koje pružaju financiranje i financijsko obrazovanje pojedinci-ma ili lokalnim zajednicama koje su zbog niskih prihoda isključene iz tradicionalnog komercijalnog financijskog sustava.

Poduzeća koja se mogu osloniti na financiranje od strane institucija za financiranje razvoja zajedniceClick to read  

1. subjekti koji nemaju pristup tradicionalnim izvorima financira-nja,

2. subjekti koji djeluju u područjima koja pate od siromaštva, u teškim situacijama,

3. subjekti kojima upravljaju ljudi koji se nalaze u nepovoljnom društvenom položaju.

Sektori institucija za financiranje razvoja zajedniceClick to read  

1. Banke za razvoj zajednice
2. Kreditne unije za razvoj
3. Zajmovni fondovi za razvoj zajednice
4. Fondovi rizičnog kapitala za razvoj zajednice
Prednosti i nedostatci institucija za financiranje razvoja zajedniceClick to read  

CDFI su tipične financijske institucije, banke, kreditne unije ili fondovi rizičnog kapitala, ali su usredotočene na određenog klijenta. Njihova je glavna prednost što se u njima može financirati čak i kada to nije moguće u tradicionalnim financijskim institucijama. Međutim, uvjet za dobivanje pomoći jest da osoba ili subjekt ima sjedište u isključenim područjima ili dolazi iz isključenih zajednica.

Institucije za financiranje razvoja zajednice u praksiClick to read  

U slučaju CDFI-a se ne može govoriti o velikim uspjesima jer su uglavnom usredotočeni na lokalne zajednice. Međutim, institucije CDFI-a se hvale pruženom pomoći.

Na primjer, na web stranici Mreže za financiranje prilika (OFN), Nacionalnog udruženja financijskih institucija za razvoj zajednice, može se pronaći mnogo opisanih primjera koji ove institucije čine smislenima (vidi: https://cdfistory.ofn.org/ ). Keywords

Financijski menadžment, digitalne vještine, financiranje iz vlastitih sredstava (bootstrapping) grupno financiranje (crowdfunding), poslovni anđeli


 Objectives/goals:

Osnovni cilj izrađenih materijala je educirati sudionike o digitalnim vještinama koje su potrebne za upravljanje startup financijama. Implementacija tog cilja će se postići kroz sljedeće aktivnosti koje uključuju:

1. Prezentaciju tradicionalnih i inovativnih oblika sturtup financiranja,
2. Cost-benefit analizu (prednosti i nedostaci) pojedinih oblika financiranja poslovnih aktivnosti,
3. Prilagođavanje oblika financiranja planiranim ekonomskim aktivnostima.

Nakon upoznavanja s prezentiranim materijalima, sudionici će moći razlikovati metode financiranja poduzetničkih poduhvata i analizirati njihove karakteristike, ali i opravdati odabir pojedine metode korištene za financiranje poslovne aktivnosti s obzirom na dizajnirani poslovni koncept. Svaka metoda će biti prezentirana u zasebnoj tematskoj jedinici uz komentare, upute i reference za praktične primjere koji će stečeno znanje učiniti praktičnim.


 Description:

U okviru ovog modula, daju se odgovori na dva temeljna problema vezana za pokretanje inovativne poslovne aktivnosti. Prvo je konceptualizacija. Tu su ključne digitalne vještine na koje će se staviti poseban naglasak u ovom modulu. Drugo je financiranje pokretanja poslovnih poduhvata. S obzirom na mnoštvo izvora financiranja u ekonomskom okruženju poduzeća, njihovo poznavanje je ključno za donošenje dobrih poslovnih odluka. Ovaj materijal nije namijenjen samo objašnjavanju mogućih alternativa za financiranje gospodarskih projekata. Njegova je uloga usmjerena na analizu njihovih značajki, ali i objašnjenje karakteristika koje omogućuju optimizaciju odabira izvora financiranja u odnosu na planirane gospodarske poduhvate.


 Bibliography

https://www.businessmanagementideas.com/essays/foreign-capital/essay-on-foreign-capital-india-business/17177

https://6krokow.pl/kapital-wlasny-kapital-obcy/

https://wethecrowd.pl/zrodla-finansowania-startupow-1/ 

https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/advantages-and-disadvantages-equity-finance 

https://efinancemanagement.com/sources-of-finance/benefits-and-disadvantages-of-equity-finance 

https://vittana.org/19-advantages-and-disadvantages-of-debt-financing  

https://www.thebalancesmb.com/what-is-equity-financing-2890134 

https://www.oecd.org/cfe/leed/Finacing%20inclusive%20entrepreneurship%20policy%20brief%20EN.pdf

https://direct.money.pl/artykuly/porady/polityka-kredytowa-wszystko-co-musisz-o-niej-wiedziec.html 

https://www.standardledger.co/six-sources-of-funding-that-can-help-your-startup-grow/  

https://www.sthelenschamber.com/assets/0001/8982/A_Guide_to_Applying_for_a_Business_Grant.pdf 

https://startupacademy.pl/akcelerator-a-inkubator-czym-sie-roznia/

https://pfr.pl/slownik/slownik-bootstrapping.html

http://www.private-equity.pl/bootstrapping-czyli-jak-to-zrobic-bez-inwestora/

https://www.investopedia.com/terms/b/bootstrap.asp

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32006H0962

https://richtopia.com/effective-leadership/10-successful-companies-started-bootstrapping-case-studies/

https://www.investopedia.com/terms/b/bootstrap.asp

https://www.businessnewsdaily.com/4134-what-is-crowdfunding.html

https://www.crowdfunding.com/

https://www.forbes.com/sites/wilschroter/2014/04/16/top-10-business-crowdfunding-campaigns-of-all-time/?sh=551ac3453e9f

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82_biznesu

www.lba.pl

https://paniala.pl/wiedza/aniolowie-biznesu/

https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/funding-policies/business-angels_en

https://www.angelcapitalassociation.org/

https://www.eban.org/

https://www.coursera.org/learn/finance-for-startups

https://www.investopedia.com/terms/v/venturecapitalist.asp

https://psik.org.pl/pl/o-private-equity/case-studies

https://ofn.org/

https://cdfistory.ofn.org/

https://ofn.org/CDFIs

https://www.nerdwallet.com/article/banking/what-is-community-development-financial-institution-cdfi

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_development_financial_institution Related training material


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Ovaj je projekt financiran uz potporu Europske komisije. Ova internetska stranica i njezin sadržaj odražavaju isključivo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija koje se nalaze na njima.