EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Course
Jačanje vještina za digitalno poduzetništvo
Feedback form    |       Play Audio    |    Download content: / /


Ciljevi

Uvod Click to read  

Na kraju ovog modula moći ćete:

1. Upravljati korisnim alatima kao što su SWOT analiza i Ganttov dijagram (gantogram)
2. Uključiti kupce i dobavljače
3. Usvojiti glavne strategije digitalnog vodstva
4. Predvidjeti i planirati poduzetničke prilike
Digitalno poslovno planiranje i upravljanje

SWOT analiza Click to read  

SWOT analiza (poznata i kao SWOT matrica) je alat za strateško planiranje koji se koristi za procjenu:

Snaga
Slabosti
Prilika
Prijetnji

projekta ili poduzeća ili bilo koje druge situacije u kojoj organizacija ili pojedinac moraju donijeti odluku kako bi postigli cilj.

 

Kombinira analizu snaga i slabosti organizacije, zemljopisnog područja ili sektora s analizom prilika i prijetnji u njihovom okruženju. Kao takva, SWOT analiza ključna je za izradu strategije.

Digitalno poslovno planiranje i upravljanjeClick to read  

Četiri elementa SWOT analize (snage, slabosti, prilike i prijetnje) dolaze iz jednog lanca vrijednosti svojstvenih društvu i mogu se grupirati u dvije kategorije:

1. Unutarnji čimbenici: unutarnje snage i slabosti organizacije
2. Vanjski čimbenici: prilike i prijetnje izvan organizacije

Unutarnji čimbenici mogu se smatrati snagama ili slabostima, ovisno o njihovom utjecaju na organizaciju ciljeva. Ono što je snaga za jedan cilj može biti slabost za drugi cilj.

Vanjski čimbenici mogu uključivati makroekonomska pitanja, tehnološke promjene, zakonodavstvo i društveno-kulturne promjene, kao i promjene na tržištu i konkurentski položaj.

SWOT analize koriste se kao input za izradu mogućih kreativnih strategija, koristeći sljedeća pitanja:

1. Kako koristiti i iskoristiti svaku snagu?
2. Kako poboljšati slabosti?
3. Kako iskoristiti svaku priliku?
4. Kako smanjiti svaku prijetnju?

Korist SWOT analize je značajna: može se koristiti u bilo kojem procesu donošenja odluka u kojem je definiran željeni konačni cilj. Također, može se koristiti u pretkriznom razdoblju i kao preventivno planiranje u upravljanju krizama.

SWOT analiza ključna je za definiranje sljedećih koraka u procesu planiranja za postizanje ciljeva.

SWOT analiza često se koristi na sveučilištima za utvrđivanje snaga i slabosti, prilika, prijetnji i područja mogućeg razvoja.

Alati za planiranje: Ganttov dijagram Click to read  

Ganttov dijagram je alat za podršku upravljanju projektima. Izrađuje se polazeći od vodoravne osi, koja predstavlja ukupni vremenski okvir projekta podijeljen u faze (npr. dane, tjedne, mjesece) i od okomite osi, koja predstavlja zadatke ili aktivnosti koji čine projekt.

 

Primjer Ganttovog dijagrama Click to read  

Vodoravne crte promjenjive duljine predstavljaju sljedove, trajanje i vremenski raspon svake pojedine projektne aktivnosti (skup svih projektnih aktivnosti kroz strukturu raščlambe rada). Crte se mogu preklapati tijekom istog vremenskog raspona i ukazivati na mogućnost paralelnog izvođenja nekih aktivnosti.

Kako projekt napreduje, na dijagram se mogu dodati crte, strjelice ili obojene crte kako bi se označilo da su osnovne aktivnosti dovršene ili njihov sastavni dio. Okomita crta koristi se za označavanje referentnih datuma.

Ganttov dijagram, stoga, omogućuje grafički prikaz kalendara aktivnosti, korisnih za planiranje, koordinaciju i praćenje određenih aktivnosti u projektu, dajući jasnu sliku napretka predstavljenog projekta.

Koristi poslovnog planiranja Click to read  

Poslovni plan je pisani sažetak poslovnog prijedloga poduzetnika, njegovih prilika i marketinške strategije, kao i vještina i sposobnosti njegovih menadžera. Poslovni plan ukazuje na daljnje korake koji će voditi tvrtku do uspjeha.

Glavne koristi poslovnog planaClick to read  

1. Potreba za izradom plana dovodi potencijalnog poduzetnika u situaciju da dobro prouči dodirne točke njegove dugoročne vizije i stvarnosti, objektivno procjenjujući šanse za uspjeh

2. Dobro pripremljen poslovni plan privlači vjerovnike i ulagače te omogućuje da se istakne potencijal koji tvrtka ima

3. Dodana vrijednost koju poslovni plan mora jasno navesti, unutar i izvan tvrtke, sastoji se prije svega u analizi stvarnosti i iscrpnoj analizi detalja kako bi se smanjila nesigurnost i poslovni rizik

 

 

Uspostavljanje odnosa i upravljanje kupcima i dobavljačima

Online uključivanje kupacaClick to read  

Identificiranje i uključivanje kupaca jedan je od ključnih koraka za uspješno poslovanje. Digitalna transformacija eksponencijalno je povećala poslovne prilike i mogućnosti dopiranja do teško dostupnih kupaca i tržišta.

Izrada profila kupca omogućuje bolje razumijevanje tržišta, kao i utvrđivanje poboljšanja kvalitete proizvoda za prodaju. Analiza profila kupaca pomaže razumjeti snage i slabosti svoje ponude kako bi se ispravile moguće manjkavosti.

Postupak identifikacije bit će usmjeren na dobavljače koji su potrebni kako bi se moglo definirati odgovarajuće planiranje prodaje koje optimizira prodaju i smanjuje otpad.

Tko su?

Saznanja o dobi i spolu potrošača ili veličini industrije i tvrtke za korporativne klijente pomoći će u definiranju početnog pregleda online kupaca.

Što ih zanima?

Online okruženje omogućuje učinkovito razmatranje specifičnih preferencija kupaca, pružajući priliku za stvaranje proizvoda koji su sve personaliziraniji i prilagođeniji specifičnostima ciljne skupine.

Što kupuju online?

Provedite detaljnu analizu tržišta: proučite glavne tržišne trendove za proizvod koji namjeravate ponuditi. Ova preliminarna aktivnost omogućit će vam da bolje razumijete kako proizvod učiniti privlačnim na temelju kupovnih preferencija potencijalnih kupaca.

 

Tri su metode za razumijevanje preferencija potrošača:

1. Zamislite što biste tražili da ste na njihovom mjestu i gledajte na svoju poduzetničku aktivnost s njihovog gledišta
2. Pretražujte i procjenjujte podatke o svojim ciljanim potrošačima pokušavaju izvući što više informacija koje će vam pomoći da razumijete kako svoj proizvod predstaviti na privlačan način
3. Zamolite svoje kupce izravno za povratne informacije usredotočujući se posebno na ono što treba poboljšati / dalje razvijati
Odnosi u digitalnom okruženju: online vs. offline uključivanjeClick to read  

 

Online

Offline

Vrijeme

reakcije

Pokušajte smanjiti što je više moguće prosječno vrijeme reakcije povećanjem veličine tima za potporu koji šalje automatizirane odgovore putem chat bota

Trenutna reakcija jer postoji izravna interakcija

Opipljivost

Budite dostupni kako biste ponudili liberalne politike povrata troškova i prevladali činjenicu da proizvodi nisu opipljivi

Proizvodi su opipljivi, tako da ljudi mogu proizvod izravno imati u svojim rukama

Interakcija s kupcima

Budući da nema ljudske interakcije, dobro je imati online sustav potpore (npr. chat uživo)

Osoblje je fizički prisutno kako bi pružilo podršku kupcima

Personalizacija

Koristite algoritme koji proučavaju sklonosti potrošača. Na taj ćete način biti upoznati kakav se proizvod sviđa vašim kupcima i koje kanale preferiraju koristiti

Prisutno je prodajno osoblje koje može udovoljiti potrebama kupca

Iskustvo

kupaca

Izradite mrežnu stranicu koja je izgledom i dizajnom prilagođena korisniku: učinite iskustva kupaca ugodnijim pomažući im da odaberu proizvod koji najbolje odgovara njihovim potrebama

Uređenje i dizajn prodavaonice

Digitalno vodstvo

Paradigme vodstva u digitalno dobaClick to read  

Iako tradicionalno vodstvo vodi organizaciju prema održivim putovima konkurentnosti i profitabilnosti, digitalni vođe zaduženi su i za prioritete digitalizacije. Oni predstavljaju agenta koji održava i koristi kulturu inovacija i digitalnog osnaživanja.

Digitalni vođe pokreću i šire nove upravljačke okvire koji ruše staromodne sheme kako bi prihvatili napredna rješenja koja su u skladu s digitalnim ekosustavima.

Prema vrlo opsežnoj studiji, učinkoviti digitalni vođe razlikuju se po četiri osobine:

1. Shvaćaju da digitalna transformacija nije samo inovacijski projekt, već, novo restrukturiranje poslovanja
2. Cijene digitalne talente i ulažu u osnaživanje svog tima
3. Ne boje se uložiti financijska sredstva u nove tehnologije
4. Digitalizaciju snažno doživljavaju kao jedinstvenu priliku umjesto kao moguću opciju.

Najvažnije, digitalni lideri svjesni su da su digitalne inovacije ponajprije pitanje ljudi i kako je kultura informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) raširena na svim funkcijama. Digitalna svijest temeljna je pretpostavka kroz koju se stvaraju konkurentne organizacije.

 

Kritičko razmišljanje u IKT ekosustavimaClick to read  

Velika količina slobodno dostupnih podataka na World Wide Webu otežava digitalnim liderima donošenje pouzdanih, dosljednih i razumnih zaključaka.

Kako bi najbolje iskoristili mogućnosti koje dolaze iz digitalnog okruženja, digitalnim se vođama preporučuje razvijanje kritičkog pristupa.

Odlučivanje na temelju dokaza najsnažniji je lijek protiv tjeskobe koju određuju scenariji nesigurnosti.

Biti „kritičan“ podrazumijeva razvoj kreativnih rješenja izgrađenih na nepristranom rasuđivanju. Komponenta rizika nikad se ne može u potpunosti eliminirati, ali ju je moguće drastično smanjiti kontinuiranim i analitičkim filtriranjem.

 

Analiza digitalnog poslovanja

Predviđanje i planiranje scenarijaClick to read  

Dva su važna sredstva za svakog (digitalnog) poduzetnika

 

1.Kreativnost
2.Sposobnost predviđanja tržišnih trendova

 

Kako bi se razvile ove dvije važne vještine, analiza ponašanja može predstavljati vrlo važno polazište. To će pomoći vašem poslovanju u postizanju presudne konkurentske prednosti u pozicioniranju na (online) tržištu.

Sposobnost zamišljanja i planiranja potencijalnih scenarija dovodi vas do toga da svoje probleme i pitanja povežete s određenim idejama koje vam daju prilagođena rješenja za vaše poslovanje.

Kreativnost nije važna samo za početak poslovanja, već bi trebala biti glavni i stalni pokretač dobrih procesa odlučivanja. Kreativnost vam omogućuje da zamislite nova rješenja za bolje suočavanje sa svakodnevnim životnim izazovima u poslovnom okruženju.

Inovativno ponašanje može se opisati u dvije specifične faze:

1. Ideja: postupak stvaranja ili usvajanja nove ideje koji će se razviti u novi proizvod, uslugu, proces ili poslovni model koji donosi specifičnu dodanu vrijednost za kupce / korisnike
2. Realizacija: stvaranje nečega potpuno novog i dodane vrijednosti što predstavlja novost za budućeg potencijalnog potrošača. Stvaranje nečega što ne postoji ili se ne koristi na način na koji se namjerava stvoriti vrijednost za kupce.
Od ideje do prilikeClick to read  
Što je poduzetnička prilikaClick to read  

Poslovna prilika nastaje kada proizvod/dobro/usluga zadovoljava potrebe tržišta koje još nisu zadovoljene i/ili definiraju inovativan način za učinkovitu upotrebu istih resursa. Kombinacija željene vrijednosti i sposobnosti stvaranja vrijednosti određuje poduzetničku priliku.

Izvrstan primjer poslovne prilike je ulaganje u zajedničko tržište električne mobilnosti u gradu opremljenom potrebnom infrastrukturom, tj. biciklističkim stazama, punionicama i sl., i razvoj integriranog sustava  aplikacija.

 

Što nije poduzetnička prilikaClick to read  

Poslovna prilika također se mjeri vremenom. Ako je tržište zasićeno, možda je prekasno za uvođenje proizvoda koji svi već imaju. S druge strane, ponekad može biti prerano kad ljudi nisu kulturološki i tehnološki spremni razumjeti što se nudi.

Na primjer, ulaganje u električnu mobilnost u ruralnom području u kojem nema potražnje niti infrastrukture moglo bi predstavljati pogrešan izbor.

Platno poslovnog modela (Business model Canvas) za digitalno poduzetništvoClick to read  

 

Business model Canvas je grafički dijagram koristan za razvoj novih poslovnih modela ili usavršavanje postojećih. Pod „poslovnim modelom" označava se skup organizacijskih i strateških rješenja koja omogućuju tvrtkama stvaranje, distribuciju i stjecanje vrijednosti.

Prema logici "vizualnog razmišljanja", Business model Canvas omogućuje razradu i klasifikaciju složenih koncepata povezanih s funkcioniranjem vašeg poslovanja tako da su svima razumljivi.

Business model Canvas predstavlja idealan alat za jasnu i shematsku viziju bilo kojeg poslovnog projekta (ne samo na vrlo visokim razinama). Ovaj je alat vrlo koristan za organizaciju osnovnih aktivnosti od otvaranja malog restorana do upravljanja složenim poslovnim sustavima.

 

Digitalna analiza poslovanjaClick to read  


 Keywords

Poduzetništvo, digitalno poduzetništvo, poslovno planiranje i upravljanje, digitalni start-up, digitalno poslovno okruženje, digitalne vještine, SWOT


 Objectives/goals:

• Upravljati korisnim alatima kao što su SWOT analiza i Ganttov dijagram (gantogram)
• Uključiti kupce i dobavljače
• Usvojiti glavne strategije digitalnog vodstva
• Predvidjeti i planirati poduzetničke prilike


 Description:

Prva cjelina posvećena je digitalnom poslovnom planiranju i upravljanju: modul koji je razvio IHF orijentiran je na dva vrlo bitna upravljačka alata: SWOT analizu i Ganttov dijagram. Uključeni su i praktični primjeri kako koristiti te alate.
Druga cjelina odnosi se na glavne tehnike u kontekstu uključivanja i upravljanja kupcima i dobavljačima: razumijevanje preferencija potrošača uzimajući u obzir specifičnosti online tržišta i dinamiku izravnog odnosa s kupcem.
Digitalno vodstvo glavna je tema treće cjeline koja ističe paradigme vodstva u digitalno doba i kako koristiti kritičko razmišljanje poduzetnika u IKT ekosustavima.
Posljednja cjelina modula usredotočena je na poslovnu analizu (u digitalnom kontekstu) pružajući specifične tehnike za razvoj poduzetničkih ideja u poslovnim prilikama. Business model Canvas predstavlja jedinstveni alat za razvoj novih poslovnih modela ili usavršavanje postojećih. Bibliography

Business Model Canvas Template:
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Digital Entrepreneurship – a literature review:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134220/

GANTT Chart:
https://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/Gantt-chart

SWOT Analysis:
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm Related training material


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Ovaj je projekt financiran uz potporu Europske komisije. Ova internetska stranica i njezin sadržaj odražavaju isključivo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija koje se nalaze na njima.