EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Mapovanie

Projekt IDEA je konkrétnou odpoveďou na špecifické potreby vysokoškolského vzdelávania pri zriaďovaní a poskytovaní konkrétnych a efektívnych služieb podpory podnikania svojich študentov prostredníctvom efektívneho využívania digitálnych zručností uplatňovaných v podnikaní. Projekt IDEA vychádza z kritickej potreby zlepšiť digitálnu efektívnosť začínajúcich podnikov (startupov) na úrovni vysokoškolského vzdelávania, a teda zaručiť úspech začínajúcim podnikateľom. Projekt IDEA okrem toho v plnej miere reaguje na konkrétne potreby zistené na úrovni EÚ.DOWNLOAD IO2


DOWNLOAD Composite report DOWNLOAD Tools and good practices


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.