EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

NOVINKY

ERAZMUS PLUS PROJEKT IDEA (Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE) ON-LINE MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIE NA SLOVENSKU

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave ako partner v medzinárodnom Erasmus Plus projekte IDEA zorganizovala vo štvrtok 30. septembra 2021 online seminár pre študentov šiestich univerzít...Fakulta architektúry a dizajnu STU (Slovenskej technickej univerzity v Bratislave)

Vyučovanie architektúry na STU sa začalo v roku 1946, čím sa Fakulta architektúry (FA) stala najnovším prírastkom na Fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU). V tom čase vznikla Katedra architekt...Inšpirovanie k digitálnemu podnikaniu a informovanosti vo vysokoškolskom vzdelávaní: Záverečná správa projektu IDEA je k dispozícii online

Súhrnná záverečná správa projektu IDEA o dynamike digitálneho podnikania a trendoch v EÚ je teraz k dispozícii na oficiálnej webovej stránke https://www.ideadigital.eu/mapping.php Cieľom správy je naj...Konzorcium IDEA bolo v Bruseli (BE) na úvodnom stretnutí projektu Erasmus + IDEA.

Konzorcium IDEA sa konalo v Bruseli 11. novembra na úvodnom stretnutí projektu IDEA – Inšpirovanie k digitálnemu podnikaniu a informovanosti vo vysokoškolskom vzdelávaní. Projekt je spolufinancovaný z ...
Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.