EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
NEWS

news image
Inšpirovanie k digitálnemu podnikaniu a informovanosti vo vysokoškolskom vzdelávaní: Záverečná správa projektu IDEA je k dispozícii online

Súhrnná záverečná správa projektu IDEA o dynamike digitálneho podnikania a trendoch v EÚ je teraz k dispozícii na oficiálnej webovej stránke https://www.ideadigital.eu/mapping.php

Cieľom správy je najmä mapovanie dynamiky digitálneho podnikania v krajinách projektu IDEA, identifikácia spoločných trendov v uplatňovaní digitálnych zručností v podnikaní a osvedčených postupov a nástrojov v oblasti digitálneho podnikania.

Mapovanie vykonali projektoví partneri IDEA vo svojich krajinách, ako aj na úrovni EÚ. Na základe tohto úsilia navrhli partneri projektu IDEA súbor faktorov úspechu a neúspechu spolu s odporúčaniami zameranými na dynamiku digitálneho podnikania v kontexte vysokoškolského vzdelávania ako aj mimo neho.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave ako partner projektu viedla výskum mapovania digitálneho podnikania a trendov v Európe, ako aj následného identifikovania kľúčových faktorov úspechu a neúspechu, ako aj odporúčaní zameraných na dynamiku digitálneho podnikania v rámci vysokoškolského vzdelávania, ako aj mimo neho..

Výsledky mapovania a hodnotenia dynamiky digitálneho podnikania budú slúžiť ako usmernenia pre formulovanie európskych vzdelávacích politík v oblasti digitálnych zručností, ale aj ako piliere rozvoja programov odbornej prípravy projektu IDEA.
Projekt IDEA je spolufinancovaný z programu Erasmus Plus a zahŕňa konzorcium deviatich partnerov zo siedmich európskych krajín, t. j. Belgicka, Chorvátska, Talianska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Španielska. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a autorít v oblasti vzdelávania o potenciáli digitálnych a podnikateľských zručností a ich úlohe ako faktorov podnikateľského úspechu. Prostredníctvom všetkých týchto aktivít projekt IDEA zlepší šance na profesionálny úspech študentov vysokoškolského vzdelávania s rôznym odborným zázemím.

Prečítajte si viac o projekte IDEA a Fakulte management Univerzity Komenského:
www.ideadigital.eu
https://www.facebook.com/IDEA-107568734164562/
https://www.youtube.com/channel/UCJ_ODjJvtQtGoOe7btPqAUA
https://www.fm.uniba.sk/o-fakulte/kontakt/
https://www.facebook.com/fm.uniba


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.