EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
NEWS

news image
Konzorcium IDEA bolo v Bruseli (BE) na úvodnom stretnutí projektu Erasmus + IDEA.

Konzorcium IDEA sa konalo v Bruseli 11. novembra na úvodnom stretnutí projektu IDEA – Inšpirovanie k digitálnemu podnikaniu a informovanosti vo vysokoškolskom vzdelávaní. Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej komisie a zahŕňa konzorcium 9 partnerov zo 7 európskych krajín, ktorými sú Belgicko, Chorvátsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko.

Inovatívny prístup projektu IDEA k úspechu v podnikaní si vyžaduje využívanie digitálnych zručností v podnikaní, a to z dôvodu schopnosti držať krok s najnovšími sociálnymi, technologickými a ekonomickými trendmi.
Na stretnutí sa partneri krátko predstavili, potom nasledovala prezentácia cieľov projektu s mapovaním a hodnotením dynamiky digitálneho podnikania, ďalej sa diskutovalo o e-learningu tréningových materiálov pre študentov ako aj o šírení a zviditeľňovaní projektu prostredníctvom budúcich multiplikačných podujatí.


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.